godło
Herb Dęblin

Weronika Dąbrowska stypendystką „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020/2021”

W ostatnich dniach do Liceum Ogólnokształcącego w Dęblinie dotarła miła wiadomość. Uczennica klasy 2b Weronika Dąbrowska została beneficjentką tegorocznej edycji programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych”.

Program realizowany jest przez Województwo Lubelskie w oparciu o projekt pozakonkursowy „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021”, w ramach 12. Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakłada on przyznanie stypendium najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Weronika znalazła się w gronie 101 najlepszych licealistów klas II i III Lubelszczyzny. Stypendyści otrzymują przez 10 miesięcy wsparcie finansowe, które mogą przeznaczyć na realizację swoich planów edukacyjnych, zakup materiałów dydaktycznych czy kursy językowe. O przyznanie stypendium mogą wnioskować pełnoletni uczniowie, szkoła i rodzice.
Warto przypomnieć, że Weronika jest także tegoroczną stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Jesteśmy dumni z naszej uczennicy, która reprezentuje liceum w licznych konkursach i udziela się na forum szkoły. Postawa Weroniki pokazuje, że warto rozwijać swoje pasje, talenty, gdyż zaowocuje to w przyszłości wyborem prestiżowej uczelni i przyczyni się do rozwoju dalszej kariery zawodowej. W dalszych działaniach będzie wspierała Weronikę p. Martyna Dmowska- wychowawczyni i nauczycielka języka angielskiego- która jest opiekunem dydaktycznym uczennicy.
Serdecznie gratulujemy Weronice i życzymy dalszych sukcesów ?

tekst ZSO

Weronika 2020004

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.