godło
Herb Dęblin

„Jak zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego?” - podsumowanie projektu

Chcę być bezpiecznym

W naszej szkole zwraca się ogromną uwagę na bezpieczeństwo uczniów. W planie pracy szkoły na bieżący rok szkolny zaplanowano wiele działań: Kwiecień miesiącem bezpieczeństwa.
Jednym z nich jest projekt: „Jak zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego?”.
Autorem projektu jest Marianna Szpakowska nauczyciel fizyki, a adresatami uczniowie klas licealnych.
Podczas realizacji treści fizycznych na lekcjach wskazuję na zjawiska fizyczne i prawa nimi rządzące, z którymi uczeń styka się w swoim otoczeniu, podkreślam ich związek z życiem, techniką, bezpieczeństwem. Od wielu lat wiele uwagi poświęcam zachowaniu bezpieczeństwa uczniów, jako uczestników ruchu drogowego, w drodze do i ze szkoły. Analizując stan bezpieczeństwa na drogach poświęcam temu zagadnieniu więcej uwagi i włączam do tego uczniów. Aby ich maksymalnie zaktywizować wykorzystuję metodę projektu.
Projekt jest realizowany poza lekcjami.
Cele ogólne projektu:
• Przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym
• Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
• Wykazanie roli znajomości pojęć, zjawisk fizycznych i praw nimi rządzących w zachowaniu bezpieczeństwa swego i innych
• Kształcenie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu
• Uwrażliwienie na problem bezpieczeństwa na drogach i kształtowanie kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym

Efekty realizacji projektu:
• Wzrost świadomości uczniów w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym i własnego wpływu na jego podniesienie i zachowanie.
• Wykorzystanie wiedzy i wyuczonych umiejętności w życiu
• Popularyzacja zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz upowszechnienie skutecznych instrumentów wychowania komunikacyjnego w domu i szkole.
• Kształtowanie umiejętności kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym
• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem: „Przykłady Dobrych Praktyk”.

Podczas podsumowania realizacji projektu odbyła się prezentacja najlepszych prac zespołów uczniowskich. Uczniowie wskazali korzyści, które dała im realizacja projektu.


Marianna Szpakowska

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.