godło
Herb Dęblin

 Pan Cezary Tempiński – absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Dęblinie, autor projektu pracowni biologicznej „Centrum Promocji Zdrowa i Ekoetyki” w Zespole Szkół Ogólnokształcących, pracownik JMP Flowers w Stężycy, a przede wszystkim właściciel i opiekun pięknego ogrodu w Dęblinie. Jego ogród charakteryzuje ciekawy podział przestrzeni, niebanalne dodatki i zachwycające kompozycje roślinne. Ciężka praca oraz poświęcony czas został doceniony – ogród pokazano w popularnym programie „Maja w ogrodzie” prowadzonym przez Maję Popielarską. Uczennice klasy 1b liceum – Natalia Pawłasek i Wiktoria Kozuń pod opieką Pani Jolanty Rykały przeprowadziły wywiad z Cezarym Tempińskim. Celem rozmowy było przybliżenie pasji Pana Cezarego, jego życia związanego z naturą oraz pokazanie innym, że ogrodnictwo może stać się ulubionym zajęciem oraz sposobem na życie.

Dnia 7 maja odbył się zjazd absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, którzy uczęszczali do liceum w latach 1962-1966. Na spotkanie przybyło 31 uczestników z całej Polski jak i z zagranicy.

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia wiązanek na grobach zmarłych nauczycieli: prof. Wandy Łomot (ówczesnej dyrektorki szkoły),prof. Szymona Chruszcza nauczyciela matematyk, prof. Edwarda Oleczka nauczyciela chemii oraz Józefa Chołasta – nauczyciela geografii.

O godzinie 16 uczestniczyliśmy we mszy świętej w kościele Chrystusa Miłosiernego.

Nadszedł czas pożegnania kolejnego rocznika absolwentów naszego Liceum. W słoneczne popołudnie 28 kwietnia 2016r. w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość, podczas której po raz ostatni kierownictwo szkoły, grono pedagogiczne i uczniowie mogli spotkać się razem. W apelu uczestniczyli także zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Dęblina Beata Siedlecka, Przewodniczący Rady Miasta Dęblina Waldemar Chochowski, rodzice maturzystów oraz uczniowie klas drugich LO.

23 kwietnia 2016r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie zorganizowano Dzień Otwarty, na który zaproszono przyszłych absolwentów okolicznych gimnazjów.

O godzinie 10:00 wszystkich zgromadzonych w sali gimnastycznej przywitał dyrektor Roman Bytniewski. Następnie gimnazjaliści obejrzeli prezentację multimedialną, dzięki której zapoznali się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2016/2017, dorobkiem oraz atutami naszego Liceum. Nie zabrakło części artystycznej na wesoło w wykonaniu uczniów ZSO. Na zakończenie spotkania w sali przygotowano dla wszystkich zebranych niespodziankę pod tajemniczo brzmiącym tytułem JOKER.

23 stycznia 2016 roku w sali balowej Pałacu Jabłonowskich w Dęblinie odbył się bal studniówkowy klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego w Dęblinie. O godzinie 20.00 dyrektor Roman Bytniewski tradycyjnie rozpoczął studniówkę słowami: „Poloneza czas zacząć!”. Każda z klas zatańczyła swój układ poloneza. W tym roku były to trzy klasy maturalne: 3a (wychowawczyni Elżbieta Dacka), 3b (wychowawca Tadeusz Dąbrowski) oraz 3cd (wychowawczyni Eliza Margula).

Ranking liceów ogólnokształcących „Perspektyw” 2016 to klasyfikacja szkół ponadgimnazjalnych stworzona na podstawie trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych (30%) , wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym(45%). W Rankingu 2016 brane były pod uwagę wyniki matury pisemnej zdawanej w tzw. „nowej formule”, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo nie mogły być mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w liceach.

20 stycznia 2016 w naszej szkole po raz kolejny odbyło się spotkanie z serii „Rozmowy z ciekawymi ludźmi”. Tym razem gościem był nasz absolwent – dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas - pan dr Krzysztof Liedel. Na początku uczniowie klasy 2ab liceum - Paulina Radomska i Przemysław Majdak - przeprowadzili z nim wywiad, z którego dowiedzieliśmy się wielu interesujących rzeczy o życiu prywatnym i zawodowym naszego gościa.

Rokrocznie – od 1997r., gdy po raz pierwszy przyznano stypendium -uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Dęblinie otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jest ono fundowane najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości. Przyznaje się je jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Aby otrzymać stypendium, kandydat musi spełnić następujące warunki: otrzymać promocję z wyróżnieniem, tj. uzyskać średnią ocen z zajęć obowiązkowych nie niższą niż 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy - wyniki co najmniej dobre.

9 września 2015 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie odbyły się 56. Pokazy z Fizyki. Uczestniczyły w nich klasy 2ab i 3b LO wraz z nauczycielami - Moniką Krukar, Iwoną Jakóbik oraz Tadeuszem Dąbrowskim, który od wielu lat organizuje wyjazdy na zajęcia warsztatowe dla uczniów realizujących rozszerzony program z fizyki.

Tematyka tegorocznych pokazów była bardzo zróżnicowana. Na początku uczniowie poznali fizykę latania, a mianowicie historię pierwszego balonu, paradoksy aerodynamiczne oraz siły działające na samolot. Kolejnym tematem była promieniotwórczość – budowa atomu, zasady funkcjonowania bramek na lotniskach, rodzaje promieniowania, a także sposoby ochrony przed nimi.

10 czerwca 2015 roku klasa 2cd Liceum Ogólnokształcącego w Dęblinie o profilu biologiczno-chemicznym wraz z panią Krystyną Walczuk uczestniczyła w wycieczce szkolnej do Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, jednej z wiodących firm europejskich w branży lotniczej.

Firma ta ugruntowała swoją pozycję na rynku lokalnym, krajowym i zagranicznym dzięki niestandardowej działalności, która obejmuje: naprawy, obsługę i modernizację śmigłowców, remont silników powietrznych, remonty główne agregatów, wyposażenia samolotów, obsługę okresową samolotów.

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.