godło
Herb Dęblin

Już po raz dziewiąty w ramach Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu przeprowadzony został konkurs ,,Dzień Bezpiecznego Komputera''. Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy na temat zapobiegania zagrożeniom płynącym z sieci, promocja bezpieczeństwa sieciowego i komputerowego. Po eliminacjach szkolnych do etapu regionalnego zakwalifikowało się troje uczniów: Adam Rybak, Ewelina Kiewel i Milena Pieńkosz. Przygotowaniom patronowała informatyki Jolanta Rozenbajgier.

Drugi etap konkursu odbył się 5 lutego 2013 roku w dniu Światowego Dnia Bezpiecznego Komputera w Zespole Szkół Energetycznych w Lublinie. W rywalizacji uczestniczyło ponad 30 szkół z województwa lubelskiego. Po prezentacji zespołów uczestnicy spotkania rozwiązywali na komputerach test sprawdzający. Po emocjonujących dogrywkach wyłoniono zwycięzców.

Wzorem lat ubiegłych Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi przy Liceum Ogólnokształcącym w Dęblinie w dniu 25.01.2013 r. zorganizował akcję honorowego oddawania krwi. Pomocą służyła Terenowa Stacja Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy Szpitalu Wojskowym w Lublinie. Akcją kierował nauczyciel przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa Wiesław Rapkowski – zasłużony Honorowy Dawca Krwi (oddał ponad 40 litrów krwi). W myśl motta naszego klubu: „Lepiej być dawcą, niż biorcą”, do akcji spontanicznie zgłosiło się ponad 50 potencjalnych dawców. 34 honorowych dawców mogło pomóc innym ludziom, oddając 15 litrów najcenniejszego leku ratującego życie.

Obserwacje i badania wykazują, że dzieci i młodzież chętniej uczą się języka angielskiego niż niemieckiego. Zatem aby zmienić to nastawienie i przekonać uczniów, że znajomość języka naszego zachodniego sąsiada jest również niezwykle istotna i przydatna, powstał ogólnopolski program pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Instytutu Goethego, promujący naukę języka niemieckiego o nazwie „Deutsch – Wagen – Tour" (DWT). W poniedziałek 4 czerwca 2012 roku oznakowany samochód dotarł także pod bramy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.

15 maja 2012 roku w Sali Kongresowej w Warszawie odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym ACM ICPC 2012. Jest to najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs informatyczny na świecie. Gospodarzem tegorocznych zawodów jest Uniwersytet Warszawski.

Na uroczystą galę zostali zaproszeni wybitni goście: Prezydent RP pan Bronisław Komorowski, Wicepremier rządu pan Władysław Pawlak , prezydent Warszawy pani Hanna Gronkiewicz Waltz.

We czwartek -26 kwietnia 2012 r. –uczniowie naszego liceum – Małgorzata Fliszkiewicz , Agnieszka Kotelba i Sylwester Sałek uczestniczyli w wojewódzkim etapie XI Turnieju Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności w Lublinie , zajmując II miejsce. Gościem honorowym turnieju był prof. dr hab. Romuald Kalinowski, kierownik Wydziału Pedagogiki i Edukacji dla Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo- Pedagogicznego w Siedlcach. Oświadczył on ,że za zajęcie czołowych miejsc w tym konkursie nasze uczennice – Agnieszka i Małgosia – otrzymają indeksy na uczelnię, którą reprezentuje. Jest to zasłużona nagroda dla obu dziewczyn, gdyż przez trzy lata pobytu w LO w Dęblinie godnie reprezentowały szkołę na zawodach obronnych. Teraz zostało im tylko zdać maturę, czego serdecznie życzymy i gratulujemy sukcesu. Pewne jest , że przyczynił się do niego nauczyciel przysposobienia obronnego – Wiesław Rapkowski.

W dniu 27.04.2012 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Dęblinie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego klas trzecich.

Tegoroczni maturzyści, ich koledzy z klas drugich, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście zgromadzili się licznie w budynku szkoły.

Wszystkich powitał serdecznie dyrektor ZSO - Roman Bytniewski. Słowa swe skierował przede wszystkim do maturzystów, którym życzył zdania egzaminu dojrzałości i dostania się na wybrane uczelnie. Podziękował również nauczycielom za ich pracę oraz rodzicom za wsparcie, zrozumienie i współpracę.

Następnie głos zabrał burmistrz miasta Dęblina – Stanisław Włodarczyk. Podkreślił wagę czekającego absolwentów egzaminu i życzył osiągnięcia doskonałych wyników na maturze.

Uczniowie klas 3 d i 1 c Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w unikalnych zajęciach, których celem było przybliżenie osiągnięć współczesnej biologii i poznanie nowoczesnych metod badawczych. Zajęcia odbyły się w dwóch profesjonalnie wyposażonych laboratoriach na terenie Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pod okiem naukowców każdy mógł wykonać ciekawe doświadczenia.

Uczestnicy zajęć: „Jak wyciągnąć meduzę z bakterii i inne cuda biotechnologii” izolowali niezwykłe, zielone białko meduzy z transgenicznych bakterii. Zajęciom praktycznym towarzyszyły ciekawe wykłady o hodowlach komórkowych, transgenicznych organizmach, genetycznie modyfikowanej żywności, klonowaniu genów.

W lutym 2012 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie przystąpił do projektu „Matematyka Reaktywacja” opracowanego przez pracowników Politechniki Wrocławskiej. Projekt „Opracowanie i wdrażanie kursu wyrównawczego z matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” realizowany pod hasłem „Matematyka Reaktywacja” jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

,, Wszystko ma swój czas
I każde słowo ma swój czas pod niebem.
Jest czas śmiechu (...) i czas tańca...”

Słowa te wypowiedziane przez biblijnego kaznodzieję usłyszeliśmy w sobotni, mroźny wieczór 11 lutego 2012 roku. Wówczas uczniowie klas trzecich LO im. 15 P.P. ,,Wilków” uczestniczyli w balu studniówkowym.

Uroczystość uświetnili goście, wśród których obecni byli m.in.: Stanisław Włodarczyk - Burmistrz Miasta Dęblin; Grażyna Maziarek - Zastępca Burmistrza Miasta Dęblin; Hanna Czerska-Gąsiewska - Przewodnicząca Rady Powiatu w Rykach; Dariusz Wojdat - Prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dęblinie; Jolanta Kiebzak - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie; Gabriela Wojdat - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie; Małgorzata Piechota - Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dęblinie.

W dniu 14 grudnia 2011 r. uczniowie klas pierwszych i drugich Liceum Ogólnokształcącego, którzy realizują program nauczania rozszerzonej biologii i chemii uczestniczyli w warsztatach laboratoryjnych zorganizowanych przez BioCentrum Edukacji Naukowej w Warszawie.

Tematy zajęć warsztatowych:

  1. Zbadaj swój DNA – klasa 1c; zajęcia w laboratorium biologii molekularnej na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Była to niepowtarzalna okazja zobaczenia zbadania własnego DNA z komórek nabłonka jamy ustnej oraz analizy różnic DNA pomiędzy poszczególnymi uczestnikami zajęć.
  2. Jak wyciągnąć meduzę z bakterii i inne cuda biotechnologii – klasa 2d; zajęcia w laboratorium biologii molekularnej na terenie Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej. Uczestnicy zajęć mogli stać się współczesnymi biotechnologami i wyizolować niezwykłe, zielone białko meduzy z transgenicznych bakterii.

Konkurs skierowany był do uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych z powiatu ryckiego. Składał się z dwóch etapów: szkolnego i powiatowego. Organizatorem było Starostwo Powiatowe wspólnie
z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Rykach.Tegoroczna ósma edycja II etapu odbyła się w Liceum Lotniczym w Dęblinie.
W konkursie brało udział 27 uczniów z całego powiatu, w tym 3 uczennice z klasy medyczno – przyrodniczej reprezentujące naszą szkołę. Uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z 30 pytań. Bezpośrednio po konkursie wszyscy zostali zaproszeni do zwiedzenia Muzeum Sił Powietrznych.
Laureatką I miejsca została Patrycja Stopa, której przyznano nagrodę specjalną – lot samolotem. Ponadto Sylwia Fiet oraz Martyna Białek zostały wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.