godło
Herb Dęblin

Szkoła – jak wielki pomnik z kamienia,
Co śnił się kiedyś w śmiałych marzeniach.
Tu tysiącletnia mowa ojczysta
wśród białych murów nową ma przystań.

Otwórzcie książki i niech z czytanek
Słowa jak fale płyną wiślane
Słowa jak dęby szumią wiekowe
O tym co dawne, o tym co nowe.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele
Szkoły Podstawowej Nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Dęblinie

 

W roku szkolnym 2011/2012 obchodzimy jubileusz 45-lecia powstania naszej szkoły, która od lat należy do najlepszych. Mamy wspaniałych pedagogów, uczniów i absolwentów, którzy godnie wkraczali w dorosłe życie kultywując pamięć o naszej szkole i przekazując swoim dzieciom szacunek dla szkoły oraz nauczycieli dbających o to, by stale palił się symboliczny kaganek oświaty. Wracamy myślami do pięknych, bo związanych z okresem dzieciństwa i młodości wspomnień szkolnych. Pamiętamy o nieustannym odkrywaniu prawdy o świecie, jego pięknie i poszukiwaniu najcenniejszego skarbu, jakim jest edukacja.

Tak wiele pokoleń tworzyło historię naszej szkoły. Dzisiejsza szkoła, to szkoła z przeszłością – bogata w przyszłość.

Mamy wiele marzeń i planów. Aby wspomóc te ambicje zbieramy środki na ich realizację.

9 listopada 2011r. klasy VI uczestniczyły w prelekcji przygotowanej przez naszego dzielnicowego. Pan policjant poruszył wiele zagadnień dotyczących naszego bezpieczeństwa, zarówno w drodze do szkoły, jak i na jej terenie. Przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, stosowania odblasków. Uświadomił wychowankom, jakie skutki ponoszą osoby, które stosują przemoc fizyczną lub psychiczną. Pan policjant wytłumaczył uczniom, jakie konsekwencje mogą pojawić się w zależności od przewinień popełnionych przez młodzież i w jakim stopniu odpowiedzialnością obarczeni są nieletni oraz osoby dorosłe – rodzice będący prawnymi opiekunami osób nieletnich.

Spotkanie przebiegało w miłej i życzliwej atmosferze. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali pana policjanta, a potem zadawali pytania, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi.

 

200_009

200_010

200_011

 

Obchody Święta Niepodległości.

Jak co roku szkoła włączyła się w obchody Święta Niepodległości. Uczniowie klas IV-VI wzięli udział w miejskich uroczystościach 93 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości wystawiając poczet sztandarowy i składając wraz z dyrektorem Romanem Dariuszem Bytniewskim wiązankę pod płytą upamiętniającą pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie. W przeddzień 11 listopada, młodsze dzieci z wychowawcą świetlicy - panią Zofią Mongard, wychowawcą klasy 0 b – panią Moniką Kruczyńską w odpowiedzi na apel Prezydenta RP pana Bronisława Komorowskiego wykonały biało-czerwone kotyliony. Klasy 0a – pani Moniki Bieleckiej, Ia – pani Barbary Kurek, Ib – pani Ewy Nowak, IIa – pani Katarzyny Jaśkowskiej i IIIa - pani Aliny Kutyła dumnie prezentowały własnoręcznie zrobione chorągiewki, a klasa IIIb z wychowawcą panią Danutą Czajką do dekoracji okien wykonała godła Polski.

DSC02613

DSC02608

DSC02596

DSC02594

DSC02588

DSC02584

 

 

 

 

Dyskoteka Hallowee’nowa

27 października odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym dyskoteka organizowana przez Samorząd Uczniowski. Uczniowie zadbali o Hallowee’nowy wystrój sali. Zabawa szkolna dzięki niecodziennemu „dyniowemu” wystrojowi była wspaniała.

 

2a

1a

7a

3a

13a

8a

Pokazowe zajęcia projektowe.

26 października w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Dęblin” pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pan dr Radosław Mencfel przeprowadził dla grupy uczniów rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze pracujących z panią Moniką Kruczyńską zajęcia na temat „Dlaczego lód pływa a woda jest niebieska?”

Celem zajęć była przede wszystkim próba udzielenia prostej i dobrze zobrazowanej odpowiedzi na poniższe pytania, oczywiście w skromnym ograniczonym czasem prezentacji zakresie. Dodatkowo ważne było przybliżenie specyfiki tego największego i najważniejszego środowiska życia na naszej planecie a jednocześnie wagi właściwego obchodzenia się z niezwykle cennym i niezwykłym samym w sobie zasobem.

Czym jest woda, czy jej cząsteczka to tylko "banalne" połączenie dwu atomów wodoru z jednym atomem tlenu? Czy w budowie cząsteczki wody jest coś niezwykłego a jeśli, to jak wpływa to na jej właściwości i funkcjonowanie otaczającego nas świata, klimat na całej planecie i w końcu na nasze codzienne życie. Jak właściwości wody wpływają na żyjące w niej rośliny niższe (fitoplankton, glony) i naczyniowe (makrofity), jak woda jako środowisko życia modyfikuje ich budowę i sposób życia. Co dzieje się z padającym na powierzchnię wody światłem i w jaki sposób wpływa to na rozwój roślin a szczególnie na prowadzoną przez nie fotosyntezę.

1_105

1_107

Wyjście na cmentarz

Tradycyjnie w związku z uroczystością Wszystkich Świętych uczniowie szkoły podstawowej odwiedzają cmentarz komunalny. Sprzątają zaniedbane groby, zapalają znicze i w chwili skupienia czczą pamięć zmarłych pracowników szkoły i poległych w Miejscach Pamięci Narodowej.

Już najmłodsze dzieci z klasy 0b i Ib pod opieką wychowawców i rodziców w ciszy obserwowały sztukę cmentarną, zwracały uwagę na nagrobki, napisy i informacje na płytach nagrobnych, dekoracje, anioły, czy rośliny okalające pomniki. Troszczą się również o groby poległych żołnierzy na miejscowym cmentarzu, wiedzą jak należy zachować się w takim miejscu – jakim jest cmentarz i poznają sposoby uczczenia pamięci zmarłych.

 

2

4

4

3

Pasowanie na ucznia

19 października 2011 miało miejsce ogromne wydarzenie dla pierwszoklasistów. Uczniowie klasy I a i I b zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Dęblinie. Aktu pasowania dokonał pan dyrektor Roman Bytniewski. Licznie przybyli goście obejrzeli montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów. Nad prawidłowym przebiegiem uroczystości czuwały wychowawczynie pani Barbara Kurek i pani Ewa Nowak.

Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne a od rodziców „rożki obfitości”.

Pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce na dalsze lata edukacji.

 

1111

33

44

55

Apel szkolny klas IV-VI

6 października 2011r. odbył się apel szkolny, na którym przedstawiono nowo wybrany Samorząd Uczniowski klas IV-VI. Zapoznano zebranych planem pracy SU, regulaminem „niepytanego numerka”. Ogłoszono konkurs na „Najładniejszą rzeźbę z dyni”, którą każda klasa wykona w czasie zajęć plastycznych. Prace będą oceniane przez komisję w czasie dyskoteki z okazji Halloween.
Kończąc apel pani wicedyrektor Barbara Stasiak zwróciła uwagę na potrzebę dbania o nowy kompleks boisk na terenie placówki, poinformowała o konsekwencjach grożących za samowolne przebywanie na obiektach sportowych.

 

2

1

 

Obchody Dnia Chłopaka

30 września, jak co roku „mali mężczyźni” obchodzili swoje święto. Większość klas Dzień Chłopaka, dzięki sprzyjającej pogodzie obchodziło na imprezach plenerowych. Świętowano na ogniskach, w czasie wspólnych zabaw. Chłopcy obdarowani zostali upominkami i bukietem życzeń.

013

043

070

081

10686

10694

10720

10739

Wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

29 września 2011r. odbyły się wybory przewodniczącego SU. Spośród zgłoszonych 3 kandydatek – Partycji Frączek, Katarzyny Lipnickiej i Marleny Marut uczniowie klas IV-VI w głosowaniu wybrali Katarzynę Lipnicką. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania i liczenia głosów czuwała komisja w składzie

 • Pani Barbara Stasiak
 • Pani Ewa Nowak

oraz uczennice

 • Natalia Frączek
 • Anna Kiewel
 • Wiktoria Zarębińska.

Po zakończeniu prac komisji wyniki zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń SU.
Nowo wybranej przewodniczącej gratulujemy!

Pracę Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2011/2012 koordynują pani Monika Kruczyńska i pani Ewa Nowak.

1_032a

1_035a

1_036a

 

"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"

W Szkole Podstawowej nr 5 w Dęblinie zakończył się właśnie II etap realizacji Projektu edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa. Jego realizacja odbywa się przez trzy kolejne lata w klasach pierwszych szkoły podstawowej.

Głównym celem projektu jest wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Odbywa się to poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Wykorzystanie w praktyce tej teorii umożliwia uczniom działania we wszystkich dziedzinach aktywności prowadząc do rozwijania ich kompetencji kluczowych ,a w szczególności: językowej, matematyczno – przyrodniczej, artystycznej i ruchowej, komunikacyjno – informacyjnej oraz społecznej.

Świąteczne konkursy szkole

Na początku grudnia SU ogłosił dla uczniów konkursy:
 • na najładniejszy wystrój świąteczny sal lekcyjnych dla klas II – VI (oprócz klasy VI „a”);
 • konkurs plastyczny dla klas 0 i klas I na prace plastyczna o tematyce zimowej.
Komisja w składzie: pani wicedyrektor Barbara Stasiak, pani Ewa Szewczykowska, pani Zofia Mongard biorąc pod uwagę ogólny wystrój sal, samodzielność przy wykonywaniu dekoracji, pomysłowość i estetykę wykonania przyznała:
 • I miejsce dla klasy VI „b” - wych. Anna Grządka – sala nr 24,
 • wyróżnienie specjalne otrzymały klasy III „a” - wych. Barbara KurekIII „b”wych. Ewa Nowak – sala nr 35.
Komisja w w/w składzie w konkursie plastycznym uznała za najciekawsze następujące prace:
 
Klasa 0 „a” – wych. Iwona Kamer
 • Guzek Jakub
 • Jaworska Zuzanna
 • Rayski Maciej
 
Klasa 0 „b” – wych. Monika Kruczyńska
 • Busz Agata
 • Mikołajko Katarzyna
 • Pełka Magdalena
 
Klasa I „a” – wych. Katarzyna Jaśkowska
 • Kuszewska Izabela
 • Miciul Justyna
 • Soszka Dominik
 
Klasa I „b” – wych. Joanna Niewiadomska
 • Kalbarczyk Natalia
 • Wiaderny Emil
 • Wrutniak Piotr
 
Dziękujemy klasie VI „a” – wych. Katarzyna Krakowiak, która zaangażowała się w zbiórkę pieniędzy na renowację sztandaru szkoły sprzedając własnoręcznie upieczone smakołyki. Uczniowie zebrali kwotę 436 zł i 50 gr.

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.