godło
Herb Dęblin

Informacje ważne dla rodziców

"PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie z powodu zagrożenia wywołanego występowaniem w kraju pandemii Covid-19 i w związku z możliwością powrotu do szkoły uczniów na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i specjalistyczne oraz zorganizowania konsultacji dla uczniów na terenie szkoły po 25 maja 2020 roku."

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIA w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie podczas konsultacji z nauczycielem na terenie szkoły

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie podczas zajęć specjalistycznych

 

STYPENDIA DLA UCZNIÓW LO i SP   18 Maja 2020

1. Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia 6 lipca 2020 roku rozpocznie rekrutację do 9 Edycji stypendiów akademickich na rok 2020/2021.
Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrotnie jest jedyną szansą na podjęcie studiów wyższych w większych miastach.

Więcej informacji na stronie fundacji:

www.fejj.pl


https://fundusz.org/rekrutacja/?utm_source=maile-szkoly&utm_medium=email&utm_campaign=Rekrutacja2020


2. PROGRAM STYPENDIALNY KLASA dla zdolnych absolwentów szkół podstawowych z mniejszych miejscowości. Autorski program stypendialny Fundacji BNP Paribas, skierowany do młodych ludzi, którzy chcieliby kontynuować naukę w czołowych polskich liceach, a dla których byłoby to niemożliwe bez wsparcia finansowego. W programie uczestniczą renomowane szkoły z 5 miast akademickich - Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Gdyni i Szczecina.

Szczegóły dostępne pod linkiem:

https://www.bnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/program-stypendialny-klasa

zapisy do 30 maja 2020 roku.

3. Rekrutacja stypendystów KFnrD - niecały miesiąc na zgłoszenie uczniów Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci czeka na zgłoszenia uczennic i uczniów z całej Polski zainteresowanych nauką i sztuką. Fundusz zapewnia swoim stypendystom bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, obozach naukowych, stażach badawczych, seminariach. Organizuje warsztaty wielodyscyplinarne, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Pomagamy też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, zakupie sprzętu laboratoryjnego.

Rejestracja kandydatów odbywa się przez internet na stronie FUNDUSZ.ORG. Na nowe wnioski od uzdolnionych nastolatków czekamy do 30 czerwca.

Znają Państwo zdolnych i pracowitych uczniów? Warto im dać znać o naszym programie!

https://fundusz.org/podziel-sie/?utm_source=maile-szkoly&utm_medium=email&utm_campaign=Rekrutacja2020
 

 

JAK ZORGANIZOWAĆ DZIECIOM WARUNKI DO NAUKI W DOMU ?       16 Marca 2020

Drogi Rodzicu!!!

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami motywowania oraz wspierania uczniów w nauce w domu, sposobu organizacji miejsca do nauki w domu oraz przypominamy jak zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci w sieci.

Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci ?

W najbliższym czasie dzieci i młodzież będą przebywać przed komputerem nieco dłużej wykorzystując go do zdalnej nauki. Przypominamy, jak należy zadbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci.

Szanowny Rodzicu !
1. Przypomnij swojemu dziecku, aby w sieci nie podawało swoich danych osobowych, numeru telefonu, adresu zamieszkania oraz haseł. Ważne, aby nie udostępniało swoich własnych zdjęć i zdjęć innych osób.
2. Na każdym domowym komputerze powinien być zainstalowany program antywirusowy.
3. Zwróć uwagę dziecku, że Internet to skarbnica wiedzy, ale mimo to nie wszystkie informacje w nim zamieszczane są prawdziwe.
4. Ustal z dzieckiem limit dzienny czasu spędzanego przed komputerem lub w Internecie.
5. Przypomnij dziecku, że osoby w Internecie nie zawsze są tymi, za które się podają.
6. Uczul dziecko, aby nie klikało w nieznane linki i załączniki z e-maili, nie otwierało e-maili z nieznanych źródeł.
7. Ustal z dzieckiem, że bez Twojej zgody nie może robić zakupów w Internecie.
8. Często przypominaj dziecku, aby uważnie i ostrożnie pobierało pliki z sieci.
9. Zwróć uwagę, aby dziecko korzystało ze stron odpowiednich do jego wieku.
10. Sprawdź czy strona, na którą loguje się dziecko ma zabezpieczenie SSL.

Opracowano na podstawie:

www.saferinternet.pl 

www.ore.pl

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu ?

Pamiętajmy, że ograniczenie funkcjonowania szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Rodzicu zadbaj, aby zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu.

Szanowny Rodzicu !
1. Postaraj się umożliwić dziecku naukę zdalną przez Internet.
2. Twoje dziecko powinno mieć w domu niezbędne przybory szkolne, zestawy podręczników, ćwiczeń, itp. Kontaktuj się przez idziennik z wychowawcą dziecka i postępuj według jego wskazówek.
3. Wysokość biurka oraz krzesła powinna być dostosowana do wzrostu Twojego dziecka. Światło powinno padać od strony lewej lub z prawej w zależności od tego czy dziecko jest prawo czy leworęczne.
4. Ustal, aby dziecko uczyło się w określonych, stałych godzinach. W domu powinien panować w tym czasie spokój i cisza.
5. Nauka powinna odbywać się stale w tym samym miejscu. Ważne, aby bez problemu dziecko mogło rozłożyć tam przybory do nauki, książki, zeszyty oraz inne potrzebne materiały. Należy zadbać, aby miejsce do nauki było uporządkowane.
6. Dzieci też nie mogą uczyć się ciągle. Najefektywniej nauka przebiega w cyklach 45 min, potem należy zrobić 5-10 min. przerwę.
7. Rodzicu zadbaj o aktywność fizyczną dziecka (ćwiczenia gimnastyczne wspólnie z domownikami, zaangażuj dziecko do sprzątania) i zbilansowaną dietę. Często wietrz pomieszczenie, w którym uczy się Twoje dziecko.
8. Nie wskazana jest nauka późnym wieczorem i po obfitym posiłku (organizm nastawia się na trawienie, a nie na myślenie oraz wytężoną pracę umysłową).
9. Przypomnij, że Internet to skarbnica wiedzy, ale należy bezpiecznie z niego korzystać.

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?

Dzieci i młodzież stanowią grupę, dla której zakażenie koronawirusem jest dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Stan epidemii ogłoszony w naszym kraju nakazuje pozostanie im przez dłuższy czas w domu. Należy tłumaczyć dzieciom i młodzieży, że okres ten to nie ferie, wspierać oraz motywować do systematycznego uczenia się poza szkołą. Bez pomocy rodziców we właściwym zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia dziecko bardzo szybko może się zniechęcić. Nie poradzi sobie z właściwą organizacją czasu.

Szanowny Rodzicu !
1. Wdrażaj dziecko do samodzielności. Nie wykonuj zadań za dziecko tylko z dzieckiem. Zadaniem rodzica jest wspierać, ale nie wyręczać.
2. Należy dziecko przyzwyczajać do podejmowania wysiłku, pokonywania trudności i odpowiedzialności za swoje postępowanie.
3. Ucz dziecko odporności na sytuacje trudne. Przypominaj, że niepowodzenia oraz błędy to normalny etap na drodze do doskonalenia się.
4. Motywuj do nauki, zdobywania wiedzy, samorozwoju. Wzmacniaj samoocenę Twojego dziecka. Będzie ono pozytywnie myślało o sobie, gdy będzie miało poczucie własnej wartości.
5. Dbaj o stworzenie życzliwej atmosfery podczas odrabiania lekcji w domu, aby nauka stała się dla dziecka przyjemnością.
6. Zachęcaj dziecko do samodzielnego oraz twórczego myślenia.
7. Zachęcaj do odnoszenia sukcesów, dostrzegaj nawet te małe.
8. Omawiaj konkretne korzyści, jakie może mieć dziecko z każdej lekcji.
9. Często chwal dziecko, nawet za najdrobniejsze osiągnięcia.
10. Współpracuj z wychowawcą, nauczycielami dziecka, omawiaj postępy i trudności dotyczące dziecka.
11. Nadzoruj systematyczną pracę dziecka, kontroluj postępy, sprawdzaj poziom zdobytych umiejętności.
12. Pokazuj korzyści płynące z nauki, odwołuj się do przykładu osób, które osiągnęły sukces dzięki systematycznej nauce.
13. Rozwijaj zainteresowania, samodzielność i ciekawość dziecka, zachęcaj do poszukiwania nowych rozwiązań, umacniaj pozytywne wartości, pobudzaj w dziecku potrzebę nauki dla przyjemności.
14. Wzbudzaj w dziecku wiarę w to, że trudności można pokonać wytrwałą i systematyczną pracą


Pedagodzy szkolni

 

 

pdf download KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Wpłaty na Radę Rodziców:
Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać przelewem na konto: 90 1240 2858 1111 0010 9069 6557 Pekao S.A. Oddział w Dęblinie Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.
Z dopiskiem przy wpłacie w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka oraz klasa.
Wysokość składki ustalona na rok szkolny 2019/2020 wynosi 30 zł za 1 i 2 dziecko. Kolejne dzieci są zwolnione z opłaty.

pdf download 800 080 222 - rusza całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów !!!

pdf download 

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

MiesiącPrzewidywany terminTematyka posiedzenia
IX 10.09.2019r. Rada Rodziców, WDŻ, ubezpieczenie, obuwie, religia, procedury szkolne. SP, LO, Kl. 3 LO – wybór Komitetu Studniówkowego.
XI 06.11.2019r. Zebranie śródsemestralne SP, LO,  Kl. 3 LO.
II 05.02.2020r. Zebranie na koniec I semestru SP,  LO.
III 02.03.2020r. Zebranie śródsemestralne Kl. 3 LO;
IV 29.04.2020r. Zebranie śródsemestralne SP,LO.

 INFORMACJE O ZAGROŻENIACH UCZNIÓW OCENAMI NIEDOSTATECZNYMI:

08.01.2020r.

27.03.2020r.

29.05.2020r.

KONSULTACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW SP, LO 2019/2020:

godz. 1600 - 1700

Data
07 pażdziernika 2019r.
02 grudnia 2019r.
02 marca 2020r.
06 kwietnia 2020r.
01 czerwca 2020r.

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2019/2020

Szkoła Podstawowa Nr 5

27.03.2020r., 21.04.2020r., 22.04.2020r., 23.04.2020r., 04.05.2020r., 05.05.2020r., 06.05.2020r., 12.06.2020r.

Liceum Ogólnokształcące

31.10.2019r., 27.03.2020r., 21.04.2020r., 22.04.2020r., 23.04.2020r., 04.05.2020r., 05.05.2020r., 06.05.2020r., 12.06.2020r.

EuroWeek informacje:

pdf download Zaproszenie na EuroWeek - " Szkoła liderów"

pdf download Zaproszenie wolontariuszy

pdf download Program EuroWeek

 

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.